Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Zbirka arheoloških nalaza Cickini

Telefon

00 385 51 750 500, 00 385 51 213 578

Adres

Sveti Vid-Miholjice b.b., 51 511 Malinska

Raspored

  • Posjet je moguć po dogovoru s Općinom Malinska-Dubašnica, otok Krk.